ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯ АВТОМОБИЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (VIN)!

За да проверите съвместимостта на Вашия автомобил и актуализацията на AdBlue софтуера, моля, използвайте следния формуляр:

Вашият автомобил е оборудван с най-новата технология за SCR обработка на отработилите газове. За по-нататъшно подобряване на нейното функциониране предлагаме актуализация на софтуера за Вашия автомобил. Моля, свържете се с Вашия дилър на Opel, за да уговорите дата и час за актуализация на софтуера.

Вашят автомобил вече е получил актуализация на софтура и благодарение на това съотвества на актуалното ниво. Желаем Ви приятно пътуване.

Вашето превозно средство не изисква никакви актуализации относно технологията за последваща обработка на отработените газове на SCR. Пожелаваме ви приятно пътешествие.

Вашето превозно средство не изисква никакви актуализации относно технологията за последваща обработка на отработените газове на SCR. Пожелаваме ви приятно пътешествие.